Wat is winti?

Winti is van oorsprong typisch Afro-Surinaams en is een volwaardige godsdienst. Het is ontstaan uit de samensmelting van levenswijze uit West-Afrika en de inheemsen.

Winti leert dat God (A Nana), Schepper is en boven alles staat. Zijn spirituele handlangers- de winti en de voorouders (kabra)- vormen de brug tussen het materiële en het spirituele. Het fysieke- en het mentaal/spirituele welzijn van de mens worden dus ook door winti en voorouders beïnvloed. Dit volgens de wetten van A Nana. Denk hierbij aan, wat men populair gezegd, “karma” noemt.

Winti streeft naar constante positieve ontwikkeling van individu en gemeenschap, door een hoge ethische moraal en complete balans met A Nana, de winti’s en voorouders en de natuur. 

Disbalans kan worden hersteld door o.a. verbeteren van de levenshouding, het ondergaan van rituelen, zoals gebed, kruidenbaden en rituele maaltijden. 

Daarnaast is winti, zoals bij alle grote godsdiensten, een bron van levenswijsheden, door middel van verhalen, liederen en rituelen. Winti is ook een bron van uitgebreide kennis van het lichaam en van de natuurlijke middelen zoals kruiden, voor het welzijn van het lichaam.

Kot'luku ruimte met winti kenner

Kot’luku (consulten)

Bij de kot’luku (letterlijk “een kijkje nemen”) wordt een diagnose gesteld.
De Tokai wintigenezer gaat in overleg met de winti om vast te stellen wat de aard en oorzaak is van uw noden. 

 

De winti communiceren dan via de wintigenezer, waarbij er sprake is van een trance die heel licht kan zijn (winti geven de boodschappen ongezien door aan de Wintigenezer) tot volledige trance (winti neemt volledig controle over en communiceert rechtstreeks met u), dit kan variëren. Een Tokai vrijwilliger zal eventuele vertaling van de taal van de winti naar het Nederlands of Engels verzorgen. U bent vrij om vragen te stellen.

Winti scene